Pracownia Sztuk Plastycznych

ul. Rzymska 13/19 m2

03-976 Warszawa

tel. 022 617 41 91