O firmie PSP •PDF• •Drukuj• •Email•

Siedziba firmy PSPIdea powołania Pracowni Sztuk Plastycznych zrodziła się w końcu lat czterdziestych z potrzeby zintegrowania środowiska artystów plastyków wokół zadań uznanych za priorytetowe dla odbudowującego się po zniszczeniach wojennych kraju.

Była to zarazem swoista forma szerokiego państwowego mecenatu nad twórcami wszelkich dyscyplin plastycznych. Firma ustanowiona została decyzją Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1949 roku pod nazwą Państwowe Przedsiębiorstwo Robót Dekoracyjnych. Dwa lata później przemianowano ją na Pracownie Sztuk Plastycznych.

Siedziba Dyrekcji Naczelnej PSP mieściła się w Warszawie w pałacu Zamoyskich przy ulicy Foksal. Akt powołujący przedsiębiorstwo stwarzał szerokie możliwości tworzenia oddziałów terenowych w większych miastach - pierwotnie istniało 17 oddziałów we wszystkich miastach wojewódzkich, następnie po wprowadzeniu w połowie lat siedemdziesiątych zmian administracyjnych, zwiększono liczbę oddziałów, delegatur i ekspozytur do 45, 3 samodzielnych Zakładów i 30 Galerii Sztuki Współczesnej. W największym Oddziale Warszawskim, przy ulicy Karmelickiej 9 i Finlandzkiej 10 działały pracownie: architektury wnętrz, grafiki, informacji wizualnej i dekoracji, wystawiennictwa, konserwacji dzieł sztuki, rzeźby, kamieniarstwa, ceramiczna, malarstwa, fotografiki, form różnych, opakowań oraz Doświadczalna Oficyna Graficzna.

PSP odegrała ogromną rolę w kształtowaniu powojennego oblicza wizualnego kraju. Pod jej egidą powstały nowatorskie projekty architektoniczne obiektów użyteczności publicznej - teatrów, muzeów, dworców, obiektów sportowych. Tutaj zaprojektowano pomniki i popiersia, które ozdobiły nasze ulice, wnętrza wielu instytucji, muzeów i obiektów kultury, medale, dzieła metaloplastyki, arcydzieła sztuki poligraficznej oraz utrwalone już dziś w powszechnej świadomości znaki graficzne.

Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego - po dokonanych w kraju zmianach ustrojowych okazała się jedyną drogą do zachowania marki firmy i możliwości kontynuacji tego, co było najlepsze w jej wcześniejszym dorobku. W 1993 roku pracownicy Oddziału Warszawskiego założyli Spółkę, która w ciągu kilku lat, już jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pracownia Sztuk Plastycznych, niejako od nowa odbudowała swoją pozycję na rynku.

W ostatnim 30-leciu PSP energicznie weszła na rozwijający się rynek usług wystawienniczych, zajmując na nim czołowe miejsce.

więcej w Historia PSP